People
Diao Hansheng

Associate Professor

Yau Mathematical Science Center, Tsinghua University

Office: Jing Zhai 302

Email: hdiao@mail.tsinghua.edu.cn

Publications

[1] Logarithmic p-adic Riemann-Hilbert correspondences for rigid varieties, arXiv:1803.05786. (joint with Kai-Wen Lan, Ruochuan Liu, Xinwen Zhu)

[2] Foundations of logarithmic adic spaces, arXiv:1709.05781.

[3] The eigencurve is proper, Duke Mathematical Journal, vol. 165, No.7 (2016), 1381-1395. (joint with Ruochuan Liu)